Výroční zpráva za rok 2002 - zákon č.106/99 Sb. edit delete

2.1.2003 | Jan Martinec

Výroční zpráva za rok 2002

Města Ždírec nad Doubravou o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím

V roce 2002 byl Městský úřad Ždírec nad Doubravou požádán o informace ve smyslu výše uvedeného zákona celkem 421krát. Z toho 7 žádostí o informace bylo podáno elektronickou cestou (e – mail), ústně ( včetně telefonických) 414. Písemnou formou nebyla podána žádná žádost.

Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Rozhodnutí podle § 15 uvedeného zákona nebylo vydáno žádné.

Jan Martinec, starosta města Ždírec n. D.