Výroční zpráva za rok 2005 - zákon č.106/1999 Sb. edit delete

17.2.2006 | Jiří Pavlíček

V roce 2005 byl Městský úřad Ždírec nad Doubravou požádán o informace ve smyslu výše uvedeného zákona celkem 58 krát. Z toho 7  žádostí o informace bylo podáno elektronickou cestou (e – mail), ústně (včetně telefonických) 51. Písemnou formou byly podány 3 žádosti.

Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Rozhodnutí podle §15 uvedeného zákona nebylo vydáno žádné.

ve Ždírci nad Doubravou 17.2.2006

 

 

................................................
Ing. Jiří Pavlíček
místostarosta