Výroční zpráva za rok 2009 - zákon č.106/1999 Sb. edit delete

20.1.2010 | Jiří Pavlíček

Městského úřadu Ždírec nad Doubravou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2009 byl Městský úřad Ždírec nad Doubravou požádán o informace ve smyslu výše uvedeného zákona celkem 27 krát. Z toho 15  žádostí o informace bylo podáno elektronickou cestou (e – mail), ústně (včetně telefonických) 12. Písemnou formou nebyla podána žádná žádost.

Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Rozhodnutí podle §15 uvedeného zákona nebylo vydáno žádné.

ve Ždírci nad Doubravou 20.1.2010

 

.......................................
Ing. Jiří Pavlíček
místostarosta