Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb. edit delete

27.1.2014 | Bohumír Nikl

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.