Základní informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím edit delete

22.10.2013 | Jiří Pavlíček
Základní informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Město Ždírec nad Doubravou
se sídlem Ždírec nad Doubravou, Školní 500,
582 63 Ždírec nad Doubravou

Kontakt - příjem žádostí a dalších podání:
Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Školní 500
582 63 Ždírec n.D.

Tel.: 569 694 433, 569 694 483, fax: 569 694 533

Elektronická pošta e-mail: mesto@zdirec.cz
Webové stránky města: www.zdirec.cz
datová schánka:  kg2bqmn 

IČO: 00268542
DIČ: 224-268542

Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., pobočka Ždírec n.D., Číslo účtu: 1120817319/0800

Město je plátcem DPH

Rozpočet města - viz sekce rozpočet

Organizační struktura Městského úřadu Ždírec n.D.

Vedení města:
e-mail: mesto@zdirec.cz
starosta:
Jan Martinec, tel.: 569 694 533
místostarosta:
Ing. Bohumír Nikl, tel.: 569 694 024


Oddělení hospdářsko - správní:


vedoucí:
Bc. Libor Málek, tel.: 569 694 025
e-mail: malek.l@zdirec.cz

účtárna:
Ivana Niklová, Naděžda Lédlová, tel.: 569 694 483
e-mail: niklova.i@zdirec.cz, ledlova.n@zdirec.cz

matrika, evidence obyvatel:
Vendula Ondráčková, tel.: 569 694 433
e-mail: ondrackova.v@zdirec.cz

podatelna, pokladna, správa místních poplatků:
Pavlína Brychtová, Bc. Jana Uchytilová, tel.:  569 694 433
e-mail: brychtova.p@zdirec.cz, uchytilova.j@zdirec.cz

Oddělení výstavby města:

vedoucí, stavební úřad:
Luděk Špinar, tel.: 569 694 436
e-mail: spinar.l@zdirec.cz

pasporty nemovitostí, stavební úřad:
Zdeněk Pleva, tel.: 569 694 022
e-mail: pleva.z@zdirec.cz


SAMOSPRÁVA MĚSTA

Zastupitelstvo města:

Rada města
Jan Martinec, starosta
Ing. Bohumír Nikl, místostarosta
Ing. Jiří Pavlíček
Ing. Jiří Uchytil
Ing. Jan Matějka

Další členové zastupitelstva
Aleš Bažout
Josef Bříza
Jiří Dobiáš
Martina Hamederová
Tomáš Kasal
Mgr.Jan Marek
Josef Marek
Ing.František Němec
Ing.Jiří Souček
Martin Štěpánek

Orgány zastupitelstva města

Finanční výbor:
Předseda – Aleš Bažout
Členové - Ing. František Němec, Mgr. Jan Marek, Josef Marek, Martin Štěpánek

Kontrolní výbor:
Předseda – Josef Bříza
Členové - Jiří Dobiáš, Martina Hamederová, Ing. Tomáš Kasal, Ing. Jiří Souček

Výbor pro kulturu a sport:
Předseda - Mgr. Jan Marek
Členové - Martina Hamederová, Tomáš Ilich, Dana Josková, Dana Vavroušková  

další orgány zastupitelstva a rady města: viz sekce Samospráva

Seznam platných vyhlášek Města Ždírec nad Doubravou

viz sekce Vyhlášky, poplatky:

Zveřejňování informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se provádí dle směrnice č.01/99 Obce Ždírec n.D. + příloha:

ústně
písemně
prostřednictvím telekomunikačního zařízení

Dne 19. ledna 2000 předseda sněmovny PČR rozhodnutím č.49 udělil obci Ždírec nad Doubravou statut města.