Registr smluv edit delete

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 33/2016 - edit delete

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 13.zasedání o poskytnutí dotace pí.Tamaře Maurer a pí. Vladimíře Hrbáčkové na opravu čelní fasády zámku v Novém Studenci. Oprava této místní památky bude dále financována z prostředků poskytnutých Krajem Vysočina a z prostředků příjemce dotace. Veřejnoprávní smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

SoD - Chodník Nové Ransko edit delete

15.3.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

SoD - rekonstrukce Luční ulice edit delete

14.2.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č.7/2017, TATRAN Ždírec nad Doubravou - dotace r.2017 edit delete

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 13.zasedání o poskytnutí dotace TATRANU Źdírec nad Doubravou, IČ:15059600. Veřejnoprávní smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
24.1.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv