Registr smluv edit delete

SoD - Přechod pro chodce Kohoutov edit delete

30.3.2018, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

Veřejnoprávní smlouva č.3/2018 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 14.12.2017 dotace /dary pro spolky a sdružení na rok 2018. Dle par.10 d, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje poskytovatel dotace na své elektronické úřední desce takové veřejnoprávní smlouvy, kdy je poskytována dotace o objemu 50.000 Kč a více.
9.1.2018, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Veřejnoprávní smlouva, uzavřená mezi městem Chotěboř a městem Ždírec nad Doubravou edit delete

Veřejnoprávní smlouva, uzavřená na výkon agendy přestupků.
19.12.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 54/2017 - Tatran Ždírec nad Doubravou, dotace edit delete

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26.10.2017 smlouvu o poskytnutí dotace pro TATRAN Ždírec nad Doubravou za účelem rekonstrukce a vybavení šaten v 2NP provozní budovy č.p.152. Díky tomuto opatření může TATRAN využít dotaci na vybavení šaten z prostředků Kraje Vysočina -z Fondu Vysočiny.
27.10.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Kupní smlouva - Doplnění sběru bioodpadů edit delete

Kontejnery na bioodpad, kovy a plasty
24.10.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv