Registr smluv edit delete

Smlouva o dílo - DPS U Pikulky edit delete

11.7.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

Darovací smlouva Nemocnice Havlíčkův Brod edit delete

Zveřejnění darovací smlouvy.
26.5.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 33/2016 - edit delete

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 13.zasedání o poskytnutí dotace pí.Tamaře Maurer a pí. Vladimíře Hrbáčkové na opravu čelní fasády zámku v Novém Studenci. Oprava této místní památky bude dále financována z prostředků poskytnutých Krajem Vysočina a z prostředků příjemce dotace. Veřejnoprávní smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

SoD - Chodník Nové Ransko edit delete

15.3.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv