Registr smluv edit delete

Veřejnoprávní smlouva, uzavřená mezi městem Chotěboř a městem Ždírec nad Doubravou edit delete

Veřejnoprávní smlouva, uzavřená na výkon agendy přestupků.
19.12.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 54/2017 - Tatran Ždírec nad Doubravou, dotace edit delete

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26.10.2017 smlouvu o poskytnutí dotace pro TATRAN Ždírec nad Doubravou za účelem rekonstrukce a vybavení šaten v 2NP provozní budovy č.p.152. Díky tomuto opatření může TATRAN využít dotaci na vybavení šaten z prostředků Kraje Vysočina -z Fondu Vysočiny.
27.10.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Kupní smlouva - Doplnění sběru bioodpadů edit delete

Kontejnery na bioodpad, kovy a plasty
24.10.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

Smlouva o dílo - DPS U Pikulky edit delete

11.7.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv