Smlouva o bezúplatém převodu - CAS 24 MAN + příslušenství edit delete

8.6.2017 | Libor Málek

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina převádí bezúplatně na Město Ždírec nad Doubravou k 7.6.2017 automobil speciální požární CAS 24 MAN 14.285 LA-LF společně s příslušenstvím v celkové hodnotě             5 869 849 Kč (pořizovací cena).

 

Výše uvedený majetek využívalo město od 31.10.2016 na základě Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva bezúplatným převodem zaniká.

Soubory ke stažení: