Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření č.14/2020 edit delete

Rada města schválila dne 16.9.2020 rozpočtové opatření č. 14/2020. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují shodně o 1 382 768 Kč (dle přílohy).
18.9.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.13-2020 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 4.9.2020 rozpočtové opatření č.13/2020. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 300 000 Kč (dle přílohy).
8.9.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.12/2020 edit delete

Rada města schválila dne 26.8.2020 rozpočtové opatření č. 12/2020.
8.9.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.11/2020 edit delete

Rada města schválila dne 29.7.2020 rozpočtové opatření číslo 11/2020. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují shodně o 249 450 Kč.
17.8.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.10/2020 edit delete

Rada města schválila dne 8.7.2020 rozpočtové opatření č.10/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 493 843 Kč (dle přílohy).
10.7.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.9/2020 edit delete

Rada města schválila dne 17.6.2020 rozpočtové opatření č.9/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města pro rok 2020 o částku 672 124,10 Kč.
7.7.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Inventarizační zpráva 2019 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 4.6.2020 účetní závěrku města za rok 2020. Součástí účetní závěrky jsou i inventarizační zprávy inventarizačních komisí o výsledku provedené inventarizace (v přílohách).
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.8/2020 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2020 na svém zasedání dne 4.6.2020.
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2019 (schválený) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 4.6.2020 Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2019 bez výhrad.
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.7/2020 edit delete

Rada města schválila dne 27.5.2020 rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 102 000 Kč (dle přílohy).
3.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města