Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření č.6/2017 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 3.5..2017 rozpočtové opatření č.6/2017.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Schválený Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 20.4.2017 návrh Závěrčeného účtu Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 a svým usnesením ho schválilo. Město je nově povinno zveřejnit schválený závěrečný účet města do 30 dnů od jeho schválení na svých internetových stránkách včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (zákon 250/200 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
21.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.5/2017 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 20.4.2017 rozpočtové opatření č.5/2017. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové výdaje rozpočtu o částku 11 750 977,30 Kč. Tyto navýšené výdaje jsou kryty z přebytků minulých let.
21.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.4/2017 edit delete

Rada města na svém zasedání dne 12.4.2017 schválila úpravu rozpočtu č.4/2017. Dochází tak ke snížení příjmů i výdajů rozpočtu o částku 139 810 Kč (dle přílohy).
18.4.2017, Pavlína Brychtová, rubrika Rozpočet města

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 společně s účetní závěrkou za rok 2016 budou projednány na nadcházejícím zasedání zastupitelstva města dne 20.4.2017.
3.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření města č.3/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 29.3.2017 rozpočtové opatření č.3, kterým se povyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o 212 428 Kč.
31.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření města č.2/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 15.3.2017 rozpočtové opatření č.2/2017.
16.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města