Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření města č.3/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 29.3.2017 rozpočtové opatření č.3, kterým se povyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o 212 428 Kč.
31.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření města č.2/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 15.3.2017 rozpočtové opatření č.2/2017.
16.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Svazek obecních lesů Přibyslav edit delete

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vznikají obcím nové povinnosti v oblasti zveřejňování informací.
8.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Město Ždírec nad Doubravou - střednědobý výhled rozpočtu 2017-2020 edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je město povinno zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Zastupitelstvo města projednalo střednědobý výhled dne 15.12.2016.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Město Ždírec nad Doubravou - rozpočtové opatření č.1/2017 edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je město povinno nově zveřejňovat rozpočtové opatření do 30 dnů po jeho schválení.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, střednědobý výhled rozpočtu edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je příspěvková organizace nově povinna sestavovat střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen Radou města Ždírec nad Doubravou dne 1.3.2017 ve stejném rozsahu, v jakém byl předložen v podobě návrhu.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou - rozpočet 2017 edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2017.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města