Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Příspěvky na činnost v roce 2012 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo na 7.zasedání příspěvky na činnost spolků, sdružení a podnikatelů v roce 2012 ve výši 488 500,- Kč.
16.1.2012, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou na rok 2012 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo 15.12.2011 na 7.zasedání rozpočet města na rok 2012. Příjmy jsou stanoveny ve výši 47 899 500,00 Kč. Výdaje jsou stanoveny ve výši 42 540 372,00 Kč. Přebytek rozpočtu bude použit na úhradu splátek půjčky.
16.1.2012, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2010 edit delete

Zveřejnil: Jan Martinec, zveřejněno: 22.2.2011
22.2.2011, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města na rok 2011 schválen edit delete

Zastupitelstvo města na svém 2.zasedání 17.2.2011 schválilo rozpočet města a plán investic na rok 2011.
18.2.2011, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Příspěvky na činnost spolků a zájmových sdružení v roce 2010 edit delete

V roce 2010 poskytlo město příspěvky na činnost v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti v celkové výši 544 037,00 Kč.
16.2.2011, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Návrh rozpočtu města na rok 2011 edit delete

Zastupitelstva města 16.12.2010 projednalo návrh rozpočtu města na rok 2011 a rozhodlo o tom, že rozpočet města bude předložen ke schválení na 2.zasedání 17.2.2011. Do přijetí rozpočtu bude město hospodařit podle rozpočtového provizoria.
18.12.2010, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města