Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Audit hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2014 edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 1. a 2. prosince 2014 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 23. a 24. února 2015 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
25.2.2015, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2015 - NÁVRH edit delete

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2015 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2014. Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 19.11.2014 a radou města dne 26.11.2014.
2.12.2014, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtový výhled města 2014 - 2017 edit delete

Pravidla rozpočtového výhledu města upravuje zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. S rozpočtovým výhledem města pro rok 2014-2017 se seznámili členové finančního výboru na schůzi dne 20.11.2013. Projednán bude na schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2013.
28.11.2013, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2014 - NÁVRH edit delete

S návrhem rozpočtu města pro rok 2014 se seznámila rada města na svém zasedání dne 13.11.2013. Návrh rozpočtu byl rovněž projednán finančním výborem dne 23.11.2013. Zastupitelstvo města projedná rozpočet na svém 19. zasedání dne 19.12.2013.
22.11.2013, Libor Málek, rubrika Rozpočet města