Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Audit hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2015 edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 3. a 4. prosince 2015 nejprve dílčí přezkoumání a následně dne 7.3.2016 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: - NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
7.3.2016, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2016 edit delete

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 25.2.2016 schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se navyšují výdaje města o 10 943 845,63 Kč.
1.3.2016, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2016 - NÁVRH edit delete

Návrh rozpočtu města pro rok 2016 byl projednán radou města dne 23.11.2015 a finančním výborem dne 30.11.2015. Zastupitelstvo města projedná rozpočet na svém zasedání dne 17.12.2015.
1.12.2015, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2014 edit delete

Závěrečný účet města bude projednán na schůzi finančního výboru a následujícím zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 23.4.2015.
1.4.2015, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Audit hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2014 edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 1. a 2. prosince 2014 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 23. a 24. února 2015 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
25.2.2015, Libor Málek, rubrika Rozpočet města