Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočet města na rok 2009 schválen edit delete

Zastupitelstvo města na svém 15.zasedání dne 19.2.2009 schválilo vyrovnaný rozpočet města.
Příjmy jsou stanoveny na částku 44.941.000,-Kč, výdaje na 49.813.000,-Kč, rozdíl je kryt zůstatkem hospodaření na účtu města ve výši 4.872.000,-Kč.

26.2.2009, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Výsledek hospodaření města v roce 2008 edit delete

Zastupitelstvo města na 15.zasedání projednalo zprávu o výsledku hospodaření města v roce 2008.
21.2.2009, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Návrh rozpočtu města na rok 2009 edit delete

Návrh rozpočtu v tis.Kč

PŘÍJMY PLÁNOVANÉ                           44941

VÝDAJE PLÁNOVANÉ                           49813

Schodek rozpočtu                            4872

Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ  4872

21.1.2009, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města na rok 2008 edit delete

Zastupitelstvo města na svém 8.zasedání 20.12.2007 schválilo rozpočet města na rok 2008.
21.12.2007, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města na rok 2007 - VÝDAJE edit delete

Zastupitelstvo města na 2.zasedání dne 25.ledna 2007 schválilo rozpočet města na rok 2007.
26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města na rok 2007 - PŘÍJMY edit delete

Zastupitelstvo města na 2.zasedání dne 25.ledna 2007 schválilo rozpočet města na rok 2007.
26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města