Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření č.16/2020 edit delete

V rámci rozpočtového opatření č.16 nedochází ke změně celkových příjmů a výdajů rozpočtu. Mění se struktura výdajových položek. Dochází k zapojení rezervy z par. 6409 z předchozích období. Rezerva je rozpuštěna do jednotlivých výdajů dle bližší specifikace v příloze.
28.10.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.15/2020 edit delete

Rada města schválila dne 30.9.2020 rozpočtové opatření č. 15/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 748 828,57 Kč (dle přílohy).
12.10.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.14/2020 edit delete

Rada města schválila dne 16.9.2020 rozpočtové opatření č. 14/2020. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují shodně o 1 382 768 Kč (dle přílohy).
18.9.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.13-2020 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 4.9.2020 rozpočtové opatření č.13/2020. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 300 000 Kč (dle přílohy).
8.9.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.12/2020 edit delete

Rada města schválila dne 26.8.2020 rozpočtové opatření č. 12/2020.
8.9.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.11/2020 edit delete

Rada města schválila dne 29.7.2020 rozpočtové opatření číslo 11/2020. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují shodně o 249 450 Kč.
17.8.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.10/2020 edit delete

Rada města schválila dne 8.7.2020 rozpočtové opatření č.10/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 493 843 Kč (dle přílohy).
10.7.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.9/2020 edit delete

Rada města schválila dne 17.6.2020 rozpočtové opatření č.9/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města pro rok 2020 o částku 672 124,10 Kč.
7.7.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Inventarizační zpráva 2019 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 4.6.2020 účetní závěrku města za rok 2020. Součástí účetní závěrky jsou i inventarizační zprávy inventarizačních komisí o výsledku provedené inventarizace (v přílohách).
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.8/2020 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2020 na svém zasedání dne 4.6.2020.
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města