Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření č.5/2018 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 26.4.2018 rozpočtové opatření č.5/2018.
27.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtový výhled 2019-2020 II (schválený) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 26.4.2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020. Důvodem změny je začlenění dotace, inestičních výdajů a použití revolvingového úvěru v souvislosti s rekonstrukcí školy.
27.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.4/2018 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 18.4.2018 rozpočtové opatření č.4/2018, kterým se snižují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu roku 2018 o 30 086 Kč.
19.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtový výhled 2019-2020 II edit delete

Zastupitelstvo města projedná na svém zasedání dne 26.4.2018 úpravu rozpočtového výhledu pro roky 2019-2020. Změna se týká roku 2019 z důvodu rekonstrukce školy.
6.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.3/2018 edit delete

Rada města schválila dne 26.3.2018 rozpočtové opatření č.3. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu o částku 182 650,55 Kč.
27.3.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.2/2018 edit delete

Rada města schválila dne 12.3.2018 rozpočtové opatření č.2. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy rozpočtu o 2 763 733,12 Kč a celkové výdaje rozpočtu o 2 121 502,71 Kč. Bližší informace dle přílohy.
14.3.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.1/2018 edit delete

Rada města schválila dne 28.2.2018 rozpočtové opatření č.1/2018. Ke změně dochází na výdajové straně rozpočtu. Byly poníženy výdaje na rekonstrukci budovy školy v Horním Studenci o 700 tis.Kč. O stejnou výši byly povýšeny výdaje na výkup pozemků. Celkové příjmy a celkový výdaje rozpočtu se nemění.
1.3.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. prosince 2017 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 5. a 6. února 2018 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
7.2.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města