Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření č.17/2018 edit delete

Rada města schválila dne 5.12.2018 rozpočtové opatření č.17/2018, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu o 389 822,86 Kč, celkové výdaje rozpočtu o 6 106 412,73 Kč a financování (rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji) se navyšuje o 5 716 589,87Kč.
6.12.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2021 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2021 na svém zasedání dne 13.12.2018.
26.11.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2019 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu na svém zasedání dne 13.12.2018. Finanční výbor návrh projednal dne 21.11.2018, finančním výborem navržené změny jsou doplněny v tomto návrhu. Bližší informace k rozpočtu můžete obdržet na MěÚ Ždírec nad Doubravou, účtárna, I.patro (p.Málek).
26.11.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.16/2018 edit delete

Rada města schválila dne 14.11.2018 rozpočtové opatření č.16/2018, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje shodně o částku 2 822 838,00 Kč, financování se navyšuje o 3 milióny Kč .
15.11.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.14/2018 edit delete

Rada města schválila dne 10.10.2018 rozpočtové opatření č.14/2018, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje shodně o částku 949 915,32 Kč, financování se snižuje o mimořádnou splátku úvěru, tedy o částku 233 401,20 Kč.
11.10.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.13/2018 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 27.9.2018 rozpočtové opatření č. 13/2018.
1.10.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.12/2018 edit delete

Rada města schválila dne 24.9.2018 rozpočtové opatření č.12/2018, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o částku 513 588,63 Kč .
26.9.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.11/2018 edit delete

Rada města schválila dne 27.8.2018 rozpočtové opatření č.11/2018, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o částku 7 576 204 Kč (z toho konsolidační položky činí na straně příjmů i výdajů 5 mil. Kč a jsou navyšovány z důvodu čerpání naspořených prostředků města ze spořícího účtu na základní účet města, ze kterého jsou dále hrazeny faktury za rekonstrukci školy).
28.8.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města