Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření č.15/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 18.10.2017 rozpočtové opatření č.15. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se zvyšují o 995 909,90 Kč, financování o 960 583,00 Kč (zapojení úvěru na pořízení traktoru JD s příslušenstvím).
19.10.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.14/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 20.9.2017 rozpočtové opatření č. 14/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 837 598,18 Kč.
21.9.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.9/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 12.7.2017 rozpočtové opatření č. 9/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 453 834,00 Kč.
17.7.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.8/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 14.6.2017 rozpočtové opatření č. 8/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 23 997,76 Kč.
15.6.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.7/2017 edit delete

Rada města schválila dne 24.5.2017 rozpočtové opatření č.7 viz.příloha.
26.5.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.6/2017 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 3.5..2017 rozpočtové opatření č.6/2017.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Schválený Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 20.4.2017 návrh Závěrčeného účtu Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 a svým usnesením ho schválilo. Město je nově povinno zveřejnit schválený závěrečný účet města do 30 dnů od jeho schválení na svých internetových stránkách včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (zákon 250/200 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
21.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města