Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtové opatření č.3/2018 edit delete

Rada města schválila dne 26.3.2018 rozpočtové opatření č.3. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu o částku 182 650,55 Kč.
27.3.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.2/2018 edit delete

Rada města schválila dne 12.3.2018 rozpočtové opatření č.2. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy rozpočtu o 2 763 733,12 Kč a celkové výdaje rozpočtu o 2 121 502,71 Kč. Bližší informace dle přílohy.
14.3.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.1/2018 edit delete

Rada města schválila dne 28.2.2018 rozpočtové opatření č.1/2018. Ke změně dochází na výdajové straně rozpočtu. Byly poníženy výdaje na rekonstrukci budovy školy v Horním Studenci o 700 tis.Kč. O stejnou výši byly povýšeny výdaje na výkup pozemků. Celkové příjmy a celkový výdaje rozpočtu se nemění.
1.3.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. prosince 2017 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 5. a 6. února 2018 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
7.2.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.20/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 24.1.2018 závěrečné rozpočtové opatření č.20/2017. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se snižují o částku 5 884 681,97 Kč (z toho konsolidace na straně příjmů i výdajů činí minus 5 809 910 Kč).
25.1.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2018 (schválený) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo 14.12.2017 rozpočet města na rok 2018. Proti návrhu rozpočtu pro rok 2018, zveřejněném dne 28.11.2017, nedošlo ke změnám.
15.12.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.18/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 6.12.2017 rozpočtové opatření č.18/2017, kterým se navyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 151 770,83 Kč, z toho konsolidace příjmů a výdajů činí 2 mil.Kč (jedná se o převody peněžních prostředků mezi účty města).
8.12.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 a 2020 na svém zasedání dne 14.12.2017.
28.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2018 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu pro rok 2018 na svém zasedání dne 14.12.2017.
28.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města