Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. prosince 2017 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 5. a 6. února 2018 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
7.2.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.20/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 24.1.2018 závěrečné rozpočtové opatření č.20/2017. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se snižují o částku 5 884 681,97 Kč (z toho konsolidace na straně příjmů i výdajů činí minus 5 809 910 Kč).
25.1.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2018 (schválený) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo 14.12.2017 rozpočet města na rok 2018. Proti návrhu rozpočtu pro rok 2018, zveřejněném dne 28.11.2017, nedošlo ke změnám.
15.12.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.18/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 6.12.2017 rozpočtové opatření č.18/2017, kterým se navyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 151 770,83 Kč, z toho konsolidace příjmů a výdajů činí 2 mil.Kč (jedná se o převody peněžních prostředků mezi účty města).
8.12.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 a 2020 na svém zasedání dne 14.12.2017.
28.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2018 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu pro rok 2018 na svém zasedání dne 14.12.2017.
28.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.17/2017 edit delete

Rada města schválila rozpočtové opatření č.17/2017 dne 22.11.2017. RO upravuje celkové příjmy rozpočtu o částku 606 503 Kč a celkové výdaje rozpočtu o částku 563 161 Kč.
23.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, střednědobý výhled 2018-2020 edit delete

Rada města schválila dne 8.11.2017 střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou pro období 2018-2020 dle návrhu zveřejněného na úřední desce města a webu města dne 11.10.2017. Konečný schválený střednědobý výhled se od návrhu neliší.
9.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, rozpočet na rok 2018 edit delete

Rada města schválila rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou pro rok 2018 dle návrhu zveřejněného dne 11.10.2017 na úřední desce města a webových stránkách města. Schválený rozpočet je totožný se zveřejněným návrhem.
9.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města