Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Město Ždírec nad Doubravou - střednědobý výhled rozpočtu 2017-2020 edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je město povinno zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Zastupitelstvo města projednalo střednědobý výhled dne 15.12.2016.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Město Ždírec nad Doubravou - rozpočtové opatření č.1/2017 edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je město povinno nově zveřejňovat rozpočtové opatření do 30 dnů po jeho schválení.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, střednědobý výhled rozpočtu edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je příspěvková organizace nově povinna sestavovat střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen Radou města Ždírec nad Doubravou dne 1.3.2017 ve stejném rozsahu, v jakém byl předložen v podobě návrhu.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou - rozpočet 2017 edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2017.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 5. a 6. prosince 2016 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 13. a 14. února 2017 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
23.2.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2015 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou je povinno sestavit závěrečný účet města dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků. Závěrečný účet města bude projednán na schůzi zastupitelstva města dne 21.4.2016.
31.3.2016, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Audit hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2015 edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 3. a 4. prosince 2015 nejprve dílčí přezkoumání a následně dne 7.3.2016 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: - NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
7.3.2016, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2016 edit delete

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 25.2.2016 schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se navyšují výdaje města o 10 943 845,63 Kč.
1.3.2016, Libor Málek, rubrika Rozpočet města