Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Rozpočtový výhled města 2014 - 2017 edit delete

Pravidla rozpočtového výhledu města upravuje zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. S rozpočtovým výhledem města pro rok 2014-2017 se seznámili členové finančního výboru na schůzi dne 20.11.2013. Projednán bude na schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2013.
28.11.2013, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2014 - NÁVRH edit delete

S návrhem rozpočtu města pro rok 2014 se seznámila rada města na svém zasedání dne 13.11.2013. Návrh rozpočtu byl rovněž projednán finančním výborem dne 23.11.2013. Zastupitelstvo města projedná rozpočet na svém 19. zasedání dne 19.12.2013.
22.11.2013, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Příspěvky na činnost poskytnuté městem v roce 2011 edit delete

V roce 2011 poskytlo město Ždírec n.D. na činnost spolků a organizací 478.398,- Kč.
8.2.2012, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města