Rozpočet města edit delete

11.10.2017 | Jiří Pavlíček

Inventarizace 2017 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou provede inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2017 dle Plánu inventur na rok 2017, schváleného Radou města Ždírec nad Doubravou dne 8.11.2017.
9.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.16/2017 edit delete

Rada města schválila rozpočtové opatření č.16/2017 dne 8.11.2017. RO upravuje celkové příjmy o částku 1 416 978 Kč, celkové výdaje o částku 1 194 010 Kč a financování o 75 000Kč.
9.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.15/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 18.10.2017 rozpočtové opatření č.15. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se zvyšují o 995 909,90 Kč, financování o 960 583,00 Kč (zapojení úvěru na pořízení traktoru JD s příslušenstvím).
19.10.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.14/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 20.9.2017 rozpočtové opatření č. 14/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 837 598,18 Kč.
21.9.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.9/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 12.7.2017 rozpočtové opatření č. 9/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 453 834,00 Kč.
17.7.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.8/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 14.6.2017 rozpočtové opatření č. 8/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 23 997,76 Kč.
15.6.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.7/2017 edit delete

Rada města schválila dne 24.5.2017 rozpočtové opatření č.7 viz.příloha.
26.5.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města