Informace o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou dne 30.října 2018 edit delete

2.11.2018 | Libor Málek

Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542 je povinno provádět veřejnosprávní kontrolu zřizovaných příspěvkových organizací ve smyslu ustanovení §27 odst. 11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) oznamujeme, že dne 30.10.2018 proběhla kontrola v Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad Doubravou se zaměřením na :

 

    • kontrolu příspěvku zřizovatele za období 1.1.2018 - 30.6.2018

    • kontrolu převedení hospodářského výsledku roku 2017 do fondu

    • ověření stavu běžného účtu

 

V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.