Návrh rozpočtu města na rok 2010 edit delete

28.11.2009 | Jan Martinec

PŘÍJMY V ROCE 2010

 

Daňové příjmy                 28325                  

Nedaňové příjmy                6320

Kapitálové příjmy               400

 

Přijaté dotace                 5624
===================================

 

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM           40669

 

 

VÝDAJE V ROCE 2010

 

Místní komunikace a veřejná doprava    3455

Vodní hospodářství                      350

Metropolitní sít Podoubraví             111

Školství                               3150 

Kultura                                2592

Tělovýchova a zájmová činnost          1600

Zdravotnictví                            15

Výstavba                               1450

Služby města                           6694

Sběr a likvidace komunálního odpadu    2300

Sociální věci                          1840

Bezpečnost                             1402

Veřejná správa                        13010

============================================

VÝDAJE MĚSTA                          37969

Splátky půjček                         4000 

============================================

VÝDAJE MĚSTA CELKEM                   41969

Příjmy města plánované                40669

schodek rozpočtu                       1300

Převod zůstatku fin.prostředků z BÚ    1300