Rozpočet města pro rok 2019 (návrh) edit delete

26.11.2018 | Libor Málek

Rozpočet je navržen jako přebytkový, počítá se zapojením zůstatku na účtu k 31.12.2018 ve výši 4,2 mil.Kč a se splátkami úvěrů ve výši 6 mil.Kč (BD Na Pikulce), 10 mil.Kč (rekonstrukce školy).

Navržené celkové příjmy rozpočtu :   105 721 715 Kč

Navržené celkový výdaje rozpočtu :     93 728 833 Kč

Rozdíl tvoří financování                :    - 11 992 882 Kč

- částky jsou uvedeny bez položek konsolidace , tedy očištěny o převody mezi účty města (z důvodu duplicitního započítávání)

 

 

 

Soubory ke stažení: