Rozpočtové opatření 18/2018 edit delete

21.12.2018 | Libor Málek

 

Hlavní změny:

1) přijatá dotace na rekonstrukci školy (žádost č.2) + 23 628268,09 Kč (žádost č.3 bude podána v únoru 2019)

2) příjmy z prodeje pozemků + 122 363 Kč

3) příjmy z Eko-kom - 69 177 Kč (dorovnání na skutečnost)

 

4) rezerva 400 000 Kč rozpuštěna do jednotlivých skupin paragrafů pro případ neočekávaných výdajů v závěru roku.

    V případě, že nebude využita, dojde k převodu těchto prostředků do roku 2019.

 

5) revolving - splátka úvěru na předfinancování rekonstrukce školy ve výši 8 716 589,87 Kč, v tuto chvíli úvěr na

    rekonstrukci školy nečerpáme.

 

6) další úpravy rozpočtu souvisí především z analytickým rozlišením (označením) příjmů a výdajů souvisejících s

    jednotlivými dotacemi - dorovnání na skutečnost.

 

 

Konečné závěrečné rozpočtové opatření projedná rada města na svém zasedání v lednu 2019.

Soubory ke stažení: