Rozpočtové opatření č. 4/2021 edit delete

30.3.2021 | Libor Málek

Hlavní změny:

1) ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou vrací prostřednictvím zřizovatele nedočerpanou dotaci z projektů, které sama získává na rozšření své činnosti ve výši 180 003,72 Kč. Prostředky nebyly vyčerpány z důvodu pandemie.

2) Vratky energií - zatím ponechány jako rezerva na výdajovém paragrafu 6409.

3) Lesní hospodářství - přesunutí částky 40 tis.Kč mezi paragrafy. Částka je použita na služby spojené se správou lesů.

4) Posílení výdajů na rekonstrukci ul. K Doubravce. Následujícím rozp. opatřením bude doplněno zbývajících cca 135 tis.Kč.

   Tím bude celá akce pokryta.

5) Příspěvky na činnost - přesunutí mezi paragrafy dle konkrétního určení příspěvku.

6) Rekonstrukce nebytových prostor v budově MěÚ (prostory po bývalé pobočce České spořitelny a.s.).

7) Výstavba nové hasičárny - ponížení výdajové položky, resp. přesunutí prostředků na nové výdaje (K Doubravce, MěÚ).

   

Soubory ke stažení: