Rozpočtové opatření číslo 8/2019 edit delete

12.6.2019 | Libor Málek

Rozpočtové opatření vychází především z úpravy investičních akcí realizovaných v roce 2019 (změna plánu investičních akcí pro rok 2019 byla rovněž projednána zastupitelstvem města 11.6.2019). Rozpočtovým opatřením č. 8/2019 se navyšují celkové výdaje města o 6 062 622,84 Kč. Tyto výdaje budou kryty z prostředků minulých let (ze zůstatku na účtu města k 31.12.2018).

Dochází tím  k navýšení financování rozpočtu, a to o shodnou částku 6 062 622,84 Kč.

 

Jednotlivé změny jsou popsány v příloze. Mimo investiční akce byla navýšena položka výdajů na zimní údržbu o 300 tis.Kč pro období závěru roku 2019.

Soubory ke stažení: