Rozpočtové opatření č.10 / 2018 edit delete

2.8.2018 | Libor Málek

Změny rozpočtu nad rámec závazných ukazatelů:

- příjmy rozpočtu jsou detailně popsány v přiložené tabulce.

- výdaje rozpočtu - 20 tis.Kč dar nemocnice Havlíčkův Brod

                         - 148 514 Kč sklad areál Tatran, oplocení

                         - 145 000 Kč spotřebiče, kuchyně nový DPS

                         - 80 000 Kč dohody o práci

                         - 102 695,30 Kč, rezerva, tato částka slouží k pokrytí části výše uvedených výdajů rozpočtu

Soubory ke stažení: