Rozpočtové opatření č. 13/2017 edit delete

8.9.2017 | Libor Málek

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 7.9.2017 Rozpočtové opatření č.13/2017. Tímto rozpočtovým
opatřením se zvyšují celkové příjmy i výdaje rozpočtu o částku 9,5 mil.Kč. Vyšší příjmy ze sdílených daní (daň z příjmu fyzických osob, DPH) budou v objemu 3,5 mil.Kč použity na výkup pozemků pro výstavbu rodinných domů (Ždírec n.D., Kohoutov), dále pak dotace ve výši 6 mil.Kč na výstavbu polyfunkčního domu U Pikulky bude využita na výstavbu tohoto domu (účelově určená dotace).

Soubory ke stažení: