Rozpočtové opatření č.13/2022 edit delete

20.9.2022 | Libor Málek

Nové výdaje popsané v příloze jsou kryty novými,  dosud nerozpočtovanými příjmy (příjmy z lesního hospodářství, dotace CAS Scania). Na straně výdajů  se ještě  přesouvají výdaje na rekonstrukci knihovny z výdajů určených na nákup lesního traktoru, který je přesunut do roku 2023 z důvodu jeho výroby a dodání. Přesuny mzdových prostředků mezi komunálními službami a veřejnou zelení rozpočet co do jeho výše neovlivňují, pouze upřesňují oblast, kde byly výdaje realizovány.

Soubory ke stažení: