Rozpočtové opatření č. 14/2018 edit delete

11.10.2018 | Libor Málek

Blíže k rozpočtovým změnám:

 

1) Celkové příjmy rozpočtu - viz. detailně příloha (žlutě podbarvené řádky)

 

2) Celkové výdaje rozpočtu:

   - investice (garáž na stadiónu)             +   76 428 Kč

  -  zeleň, sečení trávy místní části           + 150 000 Kč

 -  oprava hasičských aut                        +  50 000 Kč

 -  průtoková dotace škole                       + 359 631,90 Kč (stejná částka se objevuje i v úpravě příjmových položek)

 -  dotace komunální a senátní volby        + 135 000 Kč

 -  služby města (rezerva)                       + 195 007,90 Kč

-   Svazek obcí Podoubraví                      +     7 000 Kč

 

 

3) Financování - mimořádnou splátkou ve výši 233 401,20 Kč doplatilo město úvěr u České spořitelny a.s.

   

Soubory ke stažení: