Rozpočtové opatření č. 16/2018 edit delete

15.11.2018 | Libor Málek

Hlavní změny rozpočtu:

- na straně příjmů i výdajů je zachycena průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou (Šablony II) ve výši 1 984 976,09 Kč + 350 289,91 Kč)

 

Výdaje:

- MěÚ + 36 tis.Kč (poštovné, předplatné deníků, DHDM)

- oprava Dacia + 100 tis.Kč

- zeleň výsadba podél stezky Krucemburk +  revitalizace zeleňě + 200 tis.Kč

- muzeum, kamerový systém + 33 tis.Kč

- KZM balící stroj na knihy, notebook (částečně hrazeno z dotace) + 30 tis.Kč

- DPS U Pikulky, cylidrické vložky + 46 tis.Kč

- hasiči DHDM + 22 572 Kč (rezerva)

- mzdové náklady - 120 tis.Kč  zeleň

- mzdové náklady + 120 tis.Kč služby města - jedná se pouze o přesun mezi paragrafy dle vykonané práce v rámci

  veřejné zeleně a služeb města

 

- čerpání úvěru ve výši 3 mil.Kč (předfinancování rekonstrukce ZŠ) - tímto krokem se navyšuje financování o 3 mil.Kč,

  úvěr je splatný do deseti dnů po obdržení dotace, předpoklad do poloviny ledna 2018

Soubory ke stažení: