Rozpočtové opatřen č. 17/2018 edit delete

6.12.2018 | Libor Málek

Hlavní změny rozpočtu:

 

Příjmy - detailně popsány v přiloženém dokumentu.

 

Výdaje - hasiči +65 000 Kč, výjezdy, pohotovost,

          - volby do zastupitelstva obcí a senátu + 24 822,86Kč, náklady spojené se zajištěním voleb, částka bude dofinancována

                                                                                         z dotace (celková dotace na volby 135 000 Kč + 24 822,86 Kč),

          - stezka Krucemburk  + 300 000 Kč, veřejné osvětlení stezky,

         - rekonstrukce školy + 5 716 589,87, předfinancováno z revolvingového úvěru,

         - dar ZO ČSOP Křížová, čáskta 2 500 Kč přesunuta z par.3419 na 3742.

 

Financování - druhé čerpání revolvingového úvěru na předfinancování rekonstukce školy + 5 716 589,87 Kč

                 (Pozn.: první čerpání ve výši 3 mil.Kč na konci října 2018 bylo splaceno 3.12.2018, druhé čerpání bude splaceno

                  do konce roku 2018 z poskytnuté dotace). Zapojování revolvingového úvěru je krátkodobou záležitostí, zpravidla

                  1-3 měsíce do doby, kdy obdržíme dotaci na školu. Poplatky bance jsou nulové, úroková sazba 1,1% p.a., tedy

                 úroky platíme pouze z vyčerpané částky a pouze za období využívání těchto prostředků.

Soubory ke stažení: