Rozpočtové opatření č. 17/2020 edit delete

12.11.2020 | Libor Málek

Hlavním změny:

- průtoková dotace škole (Šablony III) ve výši 1 128 319 Kč na straně příjmů i výdajů. Dotace jsou dle podmínek

 zasílány příspěvkové organizaci prostřednictvím zřizovatele,

- nové výdaje dle přílohy jsou pak hrazeny především z vyšších příjmů z prodeje dřeva a také z prostředků, které byly

 pro rok 2020 vyčleněny na rekonstrukci budovy muzea v Horním Studenci (zde nebudou do konce roku v plné výši využity).

Soubory ke stažení: