Rozpočtové opatření č.5/2022 edit delete

12.4.2022 | Libor Málek

Rozpočtovým opatřením se navyšují celkové výdaje o 1 810 575,88 Kč.

Výdaje jsou pokryty z dosud nerozděleného zůstatku na účtech města k 31.12.2021 a rezervy rozpočtu (par.6409).

Akce - komunikace V Údolí 13RD byla posunuta na rok 2023 z důvodu probíhající výstavby rodinných domů. Místo této akce bude realizována oprava chodníků v ul.Družstevní a Spojovací.

Soubory ke stažení: