Rozpočtové opatření číslo 7/2018 edit delete

24.5.2018 | Libor Málek

- hlavní změny rozpočtu v rámci RO č. 7

Příjmy : + 180 000 Kč (dotace na pracovní místa z Úřadu práce)

             +368 700 Kč (příjmy z výherních hracích automatů)

 

Výdaje: + 180 000 Kč (mzdové náklady na pracovníky z Úřadu práce)

            + 250 000 Kč (Tatran, garáž, dřevník)

            + 100 450 Kč (hasiči, oprava Liaz)

 

 Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji ve výši 305 000 Kč tvoří financování, konkrétně jde o zapojení prostředků z fondu rozvoje bydlení, tedy o půjčky poskytnuté občanům

Soubory ke stažení: