Rozpočtové opatření č.9/2018 edit delete

9.7.2018 | Libor Málek

Konsolidace na straně příjmů i výdajů + 5 mil.Kč (jde o max. kompetenci pro radu města na jedno rozpočtové opatření). Postupně tyto položky navyšujeme, abychom mohli od srpna 2018 převádět naspořené prostředky ze spořícího účtu na základní účet města a odtud pak dále platit faktury za práce spojené s rozšířením kapacity školy. Konsolidační položky dále vznikají tím, že čerpáme úvěr na výstavbu bytového domu a dále vznikat budou, pokud využijeme revolvingového úvěru na předfinancování akce spojené s rozšířením kapacity školy.

 

Příjmy, změna závazných ukazatelů - podrobně v přiloze.

Výdaje, změna závazných ukazatelů - +330 tis.Kč (sklad areál Tatranu), +44,5 tis.Kč hasiči (hrazeno z dotace Kraje vysočina),

                                                       + 53 945 Kč (TIC, majetek, hrazeno z dotace Kraje Vysočina), + 21 901 Kč (software -

                                                        mapový portál pro potřeby MěÚ, správa sítí), + 10 tis.Kč dar Drachtinka).

                                                       Tyto  navýšené výdaje jsou pokryty ve výši 190 265 Kč z navýšených příjmů viz.

                                                       příloha - příjmy rozpočtu), zbylé navýšené výdaje ve výši 270 081 Kč jsou kryty z rezervy

                                                       rozpočtu.

Soubory ke stažení: