Rozpočtové opatření č.9/2022 edit delete

21.6.2022 | Libor Málek

Rozpočet byl v prosinci 2021 schválen na straně příjmů s rezervou v oblasti sdílených daní a lesního hospodářství.

Díky příznivému plnění v období 1-5/2022 a očekávanému výhledu do konce roku dochází k navýšení příjmů rozpočtu.

Rovněž dochází k zapojení nových dotací na straně příjmů (výdaje související s těmito dotacemi již rozpočet obsahuje, příjmy je možné zapojit až po sepsání smlouvy o dotaci). Všechny nově zapojené příjmy jsou  určeny na  nové výdaje (dle přílohy).

 

 

Rozpočtové opatření zahrnuje rovněž výdajové položky, kde dochází pouze k přesunu mezi paragrafy(tyto výdajové položky již rozpočet obsahoval dříve, pouze se zpřesňuje jejich začlenění v rozpočtu a na celkovou výši rozpočtu a rozpočtového opatření tak nemají vliv). Jedná se o položky - přechod Kohoutov, studie knihovny, kamery hřbitov.

Soubory ke stažení: