Rozpočtový výhled na roky 2009-2011 edit delete

2.3.2009 | Jan Martinec

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2009 – 2011


P Ř Í J M Y

ROK                            2009     2010     2011

Sdílené daně                  22000    22500    23000
Daň z nemovitostí              2400     2500     2500
Další daňové příjmy            2600     2600     2700
Třída 1 - daňové příjmy       27000    27600    28200

Lesní hospodářství             2200     2200     2200
Příjmy z pronájmu lesa          900      900      900
Další nedaňové příjmy          4100     4200     4400
Třída 2 - nedaňové příjmy      7200     7300     7500

Třída 3 - kapitálové příjmy     800     1000     1200

Dotace na výkon státní správy  1400     1500     1500
Neinvestiční dotace od kraje    400      400      500
Dotace na investiční výstavbu  1500     2000     2000
Další přijaté dotace            300      300      300
Třída 4 - přijaté dotace       3600     4200     4300

Další příjmy:

Splátky půjček z FRB            500      500      500

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM           39100    40600    41700

 

V Ý D A J E

ROK                            2009     2010     2011

Lesní hospodářství             1000     1000     1000
Místní komun.a veř.doprava     5000     5400     5680
Vodní hospodářství             1500     1500     1500
Školství                       3400     3500     3700
Kultura                        2500     2500     2500
Tělovýchova a zájmová činnost  1500     1500     1500
Technické služby               4500     4700     4900
Výstavba                       2500     2950     3820
Sběr a likvidace kom.odpadu    2200     2300     2400
Sociální věci                  1400     1450     1500
Bezpečnost                     1200     1200     1300
Veřejná správa                 9500     9700     9900
Splátka půjček a leasingu      2900     2900     2000

VÝDAJE MĚSTA CELKEM           39100    40600    41700


Soubory ke stažení: