Úprava rozpočtu města na rok 2007 edit delete

29.9.2007 | Jan Martinec

Úprava rozpočtu města

na rok 2007 (v tis.Kč)


                       třída      změna

-------------------------------------------------

Příjmy:
daň z příjmů FO               1112         +500,-

odnětí zemědělské půdy        1334         +330,-

poplatky z veř.prostranství   1343          +50,-

poplatky z výherních automatů 1347          +80,-

pronájem pozemků              1012 2131     +60,-

náhrada za užití lesního p.   1032 2324      +6,-

knihovna a IC                 3314 2111     +40,-

CITELUM pronájem garáže       3631 2132      +7,-

pronájem hrobového místa      3632 2111     +11,-

prodej pozemků                3699 3111    +213,-

sekání zeleně – služba        3745 2111      +0,5

úklid vozovky u fi.LANA       5512 2111     +12,-

prodej automobilu             5512 3113     +50,-

pronájem stanových přístřešků 6171 2133      +6,-

pokuty přeposlané FÚ          6171 2210      +5,-

Dotace na ČOV Kraj Vysočina   4222       +1,738,-

Dotace na prům.zónu II. MPO   4216       +6,556,-

------------------------------------------------

Příjmy celkem: (zvýšení příjmů)
                + 9.664,50 tis.Kč


Příjmy rozpočtu po úpravě celkem: 
                 47.958,50 tis.KčVýdaje:
místní komunikace PZ II.      2212 6121  +5,894,7

vodovod průmyslová zóna II.   2310 6121    +423,-

kanalizace prům.zóna II.      2321 6121    +570,8

zefektivnění ČOV              2321 6121  +1,738,-

rybník Benátky                2339 6121     +50,-

rekonstrukce jedné třídy MŠ   3113 5171    -400,-

(převod z rozpočt.oprav)      3113 6171    +400,-

regály a kuchyňka v IC        3314 5137     +30,-

oprava podlahy v H.Stud.14    3613 5171     +20,-

technické SM-svářecí agregát  3639 5137     +18,-

koupě pozemků                 3699 6130    +500,-

služby k prodeji poz.         3699 5166     +20,-

projekt k ZTV „V Údolí“       3699 6121    +300,-

stanoviště pro kontejnery     3723 6121    +100,-

-------------------------------------------------

Výdaje celkem: (zvýšení výdajů)
                + 9.664,50 tis.Kč


Výdaje rozpočtu po úpravě celkem:
                 50.763,50 tis.KčÚpravu rozpočtu města na rok 2007 schválilo zastupitelstvo města na 6.zasedání dne 20.9.2007.