Výsledek hospodaření města v roce 2003 edit delete

24.3.2004 | Jan Martinec

 

Hospodaření města v roce 2003

 

příjmy 2003 celkem:            42.276.962,78 Kč

výdaje 2003 celkem:           42.701.794,57 Kč

 

zůstatky na účtech města k 1.1.2003:

běžný účet u ČS        2.030.005,99 Kč

sociální fond            103.291,02 Kč

Fond rozvoje bydlení     297.376,74 Kč

 

zůstatky na účtech města k 1.1.2004:

běžný účet u ČS        2.489.975,29 Kč

sociální fond             83.989,02 Kč

Fond rozvoje bydlení     428.833,36 Kč

 

 

Hospodaření Svazku obcí Podoubraví v roce 2003

 

Příjmy 2003 celkem:           64.754,13 Kč

Výdaje 2003 celkem:           54.814,60 Kč

zůstatek na BÚ k 1.1.2003    138.784,66 Kč

zůstatek na BÚ k 1.1.2004    148.724,19 Kč

 

Hospodaření Svazku obcí Vestec
v roce 2003

 

Příjmy 2003 celkem:            5.125,32 Kč

Výdaje 2003 celkem:            6.599,40 Kč

zůstatek na BÚ k 1.1.2003     10.733,37 Kč

zůstatek na BÚ k 1.1.2004      9.259,29 Kč