Výsledek hospodaření města v roce 2008 edit delete

21.2.2009 | Jan Martinec

Dotace získané v roce 2008 v Kč:


státní správa, školství                     1.441.933,-

sociální služby                                60.000,-

hasičské sbory                                265.135,-

lesní hospodářství a údržba zeleně             29.520,-

školství, kultura                              63.285,-

tělovýchovná zařízení                          95.000,-

cyklostezka Ždírec – Kohoutov               2.977.415,-

příspěvky na žáky od obcí                     131.730,-

Dotace celkem                               5.238.683,-Finanční vypořádání roku 2008:


aktiva a pasiva v Kč:

půjčka společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.      80.000,-

půjčka ze SFRB                             -1.700.000,-

úvěry u ČS                                 -9.843.074,-

zůstatek účtů u ČS                          4.871.969,-

výsledek hospodaření města k 31.12.2008    -6.591.104,-

dluhová služba                                   8,51%

stav na účtech města:

Celkem na účtech u ČS, a.s.                4.871.969,55

Sociální fond obce                           292.302,-

Fond rozvoje bydlení                       1.200.943,62Závěrečná úprava rozpočtu roku 2008:


PŘÍJMY v tis.Kč                 % původ.schvál.rozpočtu

Třída 1 - daňové příjmy      25928          105,9

Třída 2 - nedaňové příjmy     7453                      99,9

Třída 3 - kapitálové příjmy   7707                    121,6

Třída 4 - přijaté dotace      5864          245,2

PŘÍJMY MĚSTA                 50486                    114,7

PŘÍJMY PO KONSOLIDACI                49860                    115,4


VÝDAJE v tis.Kč                 % původ.schvál.rozpočtu

Lesní hospodářství             897                    84,6

Místní komunik.a veř.doprava 11551                  115,5

Vodní hospodářství            5945                  188,7

Provoz metropol.sítě                      122                   122,0

Školství                                            3315                   100,2

Kultura celkem                                2022           81,3

Tělovýchova a zájmová činnost 1777                   122,6

Zdravot., prev.proti drogám     13                   100,0

Výstavba                      2598                   216,5

Technické služby              4569                   101,3

Sběr a likvidace KO                      2109                   100,4

Sociální věci                 2219                     95,4

Bezpečnost                     867                     64,2

Zastupitelstvo města          1569                     98,0

Veřejná správa celkem                  8318           93,8

VÝDAJE MĚSTA                 47973                   112,6

VÝDAJE PO KONSOLIDACI                47347          113,3

Soubory ke stažení: