Stavební úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Stavební úřad Ždírec nad Doubravou je součástí oddělení výstavby města a zajišťuje výkon státní správy ve správním území k.ú.: Hluboká, Krucemburk, Staré Ransko, Hudeč, Podmoklany, Slavětín, Dolní Vestec, Kocourov, Rovný, Slavíkov, Sobíňov, Benátky, Horní Studenec, Kohoutov, Nový Studenec, Stružinec, Údavy a Ždírec nad Doubravou. Stavební úřad má odpovídající personální a techniké zajištění.

Provozní doba stavebního úřadu je shodná s provozní dobou městského úřadu, kontaktní údaje.