Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Nouzový stav edit delete

26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí -Benátky-rekonstrukce VO edit delete

17.1.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti edit delete

Směna části pozemku p.č. PK 749 za část pozemku p.č. PK 255, k.ú. Horní Studenec
17.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou edit delete

8.1.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti edit delete

Pozemky ve spoluvlastnictví města ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí v Přibyslavi
8.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o převodu nemovitosti edit delete

Pozemek p.č. 429/10 o výměře

1342 m2, k.ú. Ždírec n.D.

2.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o koupi nemovitostí edit delete

Pozemky p.č. 423/17, 18, 19, 20, 24 celkem o výměře 116, k.ú. Ždírec n.D.
28.12.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí edit delete

19.12.2006, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska