Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Zahájení územního řízení edit delete

ZTV Sobíňov
16.10.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 13/2007 edit delete

Město na základě žádosti hodlá prodat pozemky dle přílohy tohoto oznámení v k.ú.Horní Studenec - průmyslová zóna II SEVER

16.10.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 12/2007 edit delete

Město na základě žádosti hodlá prodat pozemky dle přílohy tohoto oznámení v k.ú. Stružinec

15.10.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 11/2007 edit delete

Město na základě žádosti hodlá prodat pozemky dle přílohy tohoto oznámení v k.ú. Údavy

15.10.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nebytových prostor č.14/2007 edit delete

Město hodlá pronajmout nebytové prostory prodejny v Údavech 43
15.10.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

dražební vyhláška edit delete

15.10.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Zahájení spojeného řízení edit delete

Rozšíření parkoviště
12.10.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Veřejná vyhláška edit delete

11.10.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí edit delete

Sklad výrobků na poz. parc. č. 179/2
8.10.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Zahájení řízení edit delete

Bytový dům na pozemku parc. č. 734/1 v k.ú. Krucemburk
4.10.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska