Dohledání neznámých nájemců hrobových míst edit delete

23.12.2003 | Jiří Pavlíček

Městský úřad má v evidenci hrobová místa, kde není znám nájemce (uživatel) z důvodu dřívější nepřesné evidence nebo přetěhováním, případně úmrtím nájemců. Seznam těchto hrobových míst je zveřejněn na vývěsce na hřbitově a je též zájemcům k dispozici na Městském úřadu ve Ždírci n.D. u paní Brychtové. Informace lze získat na telefonu 569 694 433, případně na e-mailu sekretariat@zdirec.cz.

Pokud nájemce s provozovatelem hřbitova neuzavře smlouvu do 30.6.2004, jeho užívací právo zanikne. Tento postup vyplývá z § 29, odst. 4 zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění.