Město Ždírec nad Doubravou vydražilo pozemky v elektronické dražbě edit delete

16.11.2022 | Libor Málek

 Výsledek dražby:

 

1)        pozemky par. č. 600, 710, 777/42, 777/169 v k.ú. Ždírec nad Doubravou vydraženy za 175 000 Kč (1 882 m2  trvalý travní porost a 2 843 m2  orná půda),

 

2)        pozemek par. č 781 v k. ú. Nový Studenec vydražen za 270 000 Kč (5532 m2  orná půda).