Oznámení o prodeji, koupi, pronájmu, směně a darování majetku edit delete

14.11.2005 | Jan Martinec

 

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU MAJETKU OBCE
č. 6/2005


k.ú. ŽDÍREC NAD DOUBRAVOUMěsto Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory situované v přízemí Domu s pečovatelskou službou Mírová 119 pro prodejní a skladovou činnost.

===================================

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU MAJETKU OBCE
č. 5/2005


k.ú. ÚDAVYMěsto Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory prodejny v přízemí domu čp.43 v Údavech pro účely provozu prodejny se smíšeným zbožím.

=========================================

 

OZNÁMENÍ O SMĚNĚ 
MAJETKU MĚSTA  č. 4/2005

Město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje záměr směny a prodeje pozemků, jejichž je město Ždírec nad Doubravou spoluvlastníkem ve výši podílu 30/710.


 

Směňované pozemky:

   1. Pozemky ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou – p.č. 1491, p.č.1570 a p.č.1571/3 k.ú.Veselíčko u Žďáru n.S. o výměře celkem 1240 m2

   2. Pozemky ve vlystnictví podílnických obcí – p.č.2282/8 a 2282/9 k.ú.Jámy o výměře 1240 m2.

=====================================

               OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU č. 17/2005

V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr budoucího prodeje majetku města:


katastrální území Ždírec nad Doubravou


Pozemky p.č. 570/14 - část o výměře 497 m2, 423/11 – část o výměře 463 m2, PK 933 – část o výměře 344 m2, 570/16 o výměře 208 m2 Michalovi Starému, trvale bytem Ždírec n.D.

-------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ
O PRODEJI
MAJETKU 
č. 16/2005

V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr budoucího prodeje majetku města:

katastrální území Ždírec nad Doubravou

Pozemek p.č.st.994 o výměře 107 m2 zastavěný rodinným domem žadatelů Jiřího a Jaroslavy Mašíkových, trvale bytem Ždírec n.D.

-------------------------------------

 

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU č. 15/2005


V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr budoucího prodeje majetku města ve spoluvlastnickém podílu 30/711:


katastrální území
Újezd u Žďáru nad Sázavou


Soupis prodávaných pozemků dle parcelních čísel:


 • 1641/5, ostatní plocha o výměře 60 m2

 • 1641/6, ostatní plocha o výměře 19 m2

 • 1612/12, ostatní plocha o výměře 149 m2

 • 1612/13, ostatní plocha o výměře 13 m2

 • 701/5, ostatní plocha o výměře 353 m2

 • 701/6, ostatní plocha o výměře 44 m2

 • 706/9, ostatní plocha o výměře 43 m2

 • 707/7, ostatní plocha o výměře 53 m2

 • 790/9, ostatní plocha o výměře 567 m2

 • 790/10, ostatní plocha o výměře 10 m2

 • 933/9, ostatní plocha o výměře 35 m2

 • 933/10, ostatní plocha o výměře 50 m2


Kupujícím pozemků je kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě.


Uvedené pozemky jsou geometricky odděleny z pozemků ve spoluvlastnictví města Ždírec nad Doubravou a jsou zastavěny tělesem silnice II.třídy č.353 v úseku Bohdalov – Nové Veselí v k.ú.Újezd.

============================

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU č. 14/2005V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr budoucího prodeje majetku města ve spoluvlastnickém podílu 31/711:


katastrální území
Újezd u Žďáru nad SázavouSoupis prodávaných pozemků dle parcelních čísel:

 • 791/3, ostatní plocha o výměře 22 m2

 • 791/4, ostatní plocha o výměře 83 m2

 • 791/5, ostatní plocha o výměře 2 m2

 • 791/6, ostatní plocha o výměře 222 m2

 • 791/7, ostatní plocha o výměře 19 m2

 • 791/8, ostatní plocha o výměře 3 m2


Kupujícím pozemků je kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě.


Uvedené pozemky jsou geometricky odděleny z pozemků ve spoluvlastnictví města Ždírec nad Doubravou a jsou zastavěny tělesem silnice II.třídy č.353 v úseku Bohdalov – Nové Veselí v k.ú.Újezd.


Správní poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nemovitostí uhradí prodávající.

 

=========================================

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU

č. 13/2005


V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb.,

oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr prodeje a koupě majetku města:


katastrální území Nový Studenec


Prodávaný pozemek:

pozemek p.č. 347, zahrada o výměře 65 m2


O prodej pozemků požádali vlastníci domu č.p. 131, kteří pozemek dlouhodobě využívají.

 

=======================================

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU MAJETKU OBCE
č. 4/2005

k.ú. Horní Studenec


Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronajmout Svazku obcí Podoubraví hospodářskou budovu na st.p.č.125 v areálu hřbitova v Horním Studenci.

Důvodem pronájmu je oprava budovy s účastí prostředků Programu obnovy venkova Vysočiny prostřednictvím svazku obcí.

 

===================================

OZNÁMENÍ O SMĚNĚ A PRODEJI

MAJETKU MĚSTA   č. 3/2005

Město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje záměr směny a prodeje pozemků ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.


katastrální území Ždírec nad Doubravou

1) Pozemky ve vlastnictví města Ždírec n.D., které jsou předmětem směny:

-  pozemky v k.ú.Horní Studenec p.č.550/21, 557/8, 779/4, 779/5 a 779/6, vytvořené geometrickým plánem č.zak.162- 14/2002, o výměře celkem 1392 m2

-  pozemky v k.ú.Ždírec nad Doubravou p.č.220/2 a 253/22, vytvořené geometrickým plánem č.zak.786-190/2004, o výměře celkem 1114 m2

pozemky v k.ú.Ždírec nad Doubravou p.č.PK 260 a PK 426 o výměře celkem 1503 m2

2) Pozemek ve vlastnictví Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., který je předmětem směny:

Pozemek v k.ú.Ždírec nad Doubravou p.č.253/14, vytvořený geometrickým plánem
č.zak. 161- 107/2001, o výměře 2673 m2


  Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude vypořádán částkou ve výši 20,-Kč/m2 pozemku ve prospěch města Ždírec nad Doubravou.

   

  ===================================

         OZNÁMENÍ O SMĚNĚ A PRODEJI
              MAJETKU MĚSTA č. 2/2005

Město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje záměr směny a prodeje pozemků, jejichž je město Ždírec nad Doubravou spoluvlastníkem ve výši podílu 30/710.1.směna pozemku v k.ú. Krucemburk, p..č. 1766 o výměře 701 m2, za část pozemku v k.ú. Hluboká p.č. 469 o výměře cca 900 m2 (nutný geometrický plán)


2.prodej části pozemku v k.ú. Veselíčko u Žďáru n.S. p.č. PK 1283/11 , oddělené geometrickým plánem (celková výměra pozemku 1171 m2)


3.směna pozemku v k.ú. Staré Ransko p.č. PK 45 o výměře 2158 m2 za pozemek v k.ú. Staré Ransko p.č. PK 307/4 o výměře 7375 m2


4.směna části pozemku v k.ú. Havlíčkova Borová p.č. 1853/1 o výměře cca 150 m2, oddělené geometrickým plánem, za pozemek v k.ú. Krucemburk p.č. 637 o výměře 169 m2

-------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU MAJETKU OBCE
č. 3/2005


k.ú. Staré Ransko – spoluvlastnický podíl ve výši 30/711


Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronajmout obci Krucemburk spoluvlastnický podíl ve výši 30/711 na pozemku p.č.305/1, Pobočný rybník.

Město bude souhlasit s tím, aby obec Krucemburk byla příjemcem dotace na odbahnění a rekonstrukci rybníku.

==============================

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr pronájmu nemovitého majetku města:


                 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
             PRONÁJMU MAJETKU OBCE
                           č. 2/2005

k.ú. Benátky


Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronajmout manželům Budíkovým část pozemku ve vlastnictví města p.č. 11/20 o výměře zhruba 72 m2.

Žadatelé o pronájem pozemku již část pozemku p.č.11/20 mají od města dlouhodobě pronajatu.

===================================

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU
                                  č
. 12/2005


V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb.,

oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr prodeje a koupě majetku města:


katastrální území Stružinec


Prodávané pozemky:
- p.č.st. 37/2, zastavěný pozemek o výměře 29 m2
- p.č.st. 72/2, zastavěný pozemek o výměře 7 m2
- p.č. 51/31, zahrada o výměře 491 m2
- p.č. 323, ostatní plocha o výměře 196 m2
- p.č. 51/12, zahrada o výměře 1146 m2
- p.č. 51/21, ostatní plocha o výměře 264 m2

O prodej pozemků požádal vlastník domu č.p. 33, který pozemky dlouhodobě využívá.

------------------------------------------------------------------------

 OZNÁMENÍ O SMĚNĚ MAJETKU MĚSTA
                                    č. 1/2005

 

 k.ú. Ždírec nad Doubravou

 

Město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje záměr směny , prodeje a koupě pozemků ve vlastnictví města  za pozemky ve vlastnictví České republiky, správě Řediteltsví silnic a dálnic Praha, správa Jihlava.

 

Směňované, prodávané a kupované pozemky jsou dotčeny stavbou silnice I.třídy č.34 a 37.

 

 

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

pozemek p.č.      katastrální území     výměra v m2              

342/107  Ždírec nad Doubravou               921            

423/6      Ždírec nad Doubravou               820          

423/8      Ždírec nad Doubravou                39         

423/9      Ždírec nad Doubravou                10             

423/10    Ždírec nad Doubravou                20        

423/11    Ždírec nad Doubravou                588           

423/23    Ždírec nad Doubravou                66                

429/7      Ždírec nad Doubravou                238    

429/8      Ždírec nad Doubravou                318 

432/16    Ždírec nad Doubravou                96               

432/23    Ždírec nad Doubravou                7               

432/25    Ždírec nad Doubravou                85           

432/27    Ždírec nad Doubravou                 39

432/30    Ždírec nad Doubravou                637    

432/31    Ždírec nad Doubravou                11

437/6      Ždírec nad Doubravou                113  

437/8      Ždírec nad Doubravou                86   

437/9      Ždírec nad Doubravou                4     

437/18    Ždírec nad Doubravou                149     

 

pozemky ve vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou

 

pozemek p.č.         katastrální území     výměra v m2         

423/12    Ždírec nad Doubravou                112            

423/13    Ždírec nad Doubravou                44    

423/14    Ždírec nad Doubravou                108 

423/15    Ždírec nad Doubravou                1319 

429/6      Ždírec nad Doubravou                98 

432/21    Ždírec nad Doubravou                154 

432/22    Ždírec nad Doubravou                116 

432/24    Ždírec nad Doubravou                97     

432/26    Ždírec nad Doubravou                3 

432/28    Ždírec nad Doubravou                29

432/29    Ždírec nad Doubravou                23             

432/35    Ždírec nad Doubravou                78   

437/2      Ždírec nad Doubravou                11 

437/3      Ždírec nad Doubravou                6 

437/7      Ždírec nad Doubravou                14   

437/10    Ždírec nad Doubravou                32

---------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O KOUPI MAJETKU
č. 5/2005


V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr odkoupení pozemků, na nichž je vybudován chodník v Chrudimské ulici.

katastrální území Ždírec nad Doubravou


Vykupovaný pozemek:


- p.č.570/14, výměra 670 m2, vlastník obec Sobíňov

 

----------------------------------------------------------- 

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU

č. 11/2005

V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb.,

oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr prodeje a koupě majetku města:

katastrální území Horní Studenec

Prodávané pozemky:

- p.č. st. 158, zastavěný pozemek o výměře 93 m2

- p.č.758, ostatní plocha o výměře 277 m2

- p.č.25/4, zahrada o výměře 47 m2

O prodej pozemků požádal vlastník stavby č.p. 29.

 

-------------------------------------------------------------- 

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU

č. 10/2005


V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje město Ždírec nad Doubravou záměr prodeje a koupě majetku města:


katastrální území Horní Studenec


Prodávaný pozemek:

p.č. 516/4 – zahrada o výměře 420 m2


Pozemek je součástí nemovitosti čp.60.

 

---------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ O KOUPI MAJETKU č. 4/2005

 

     V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje město Ždírec nad Doubravou  záměr odkoupení pozemků, na nichž je vybudován chodník v Chrudimské ulici.

 

katastrální území Ždírec nad Doubravou

 

vykupované pozemky                            list vlastnictví

-         941/3, 60 m2                                        LV 112

-         437/17, 8 m2                                        LV 314

-         437/16, 40 m2                                      LV 168

-         437/15, 30 m2                                      LV 51

-         437/14, 44 m2                                      LV 67

-         437/13, 66 m2                                      LV 569

-         437/11, 31 m2                                      LV 419

 

===========================================

 

OZNÁMENÍ O KOUPI MAJETKU č.3/2005

 

     V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje město Ždírec nad Doubravou  záměr odkoupení pozemku:

katastrální území Ždírec nad Doubravou

pozemek p.č. 204/7 o výměře 94 m2

Pozemek je součástí školního hřiště u ZŠ Ždírec n.D.

====================================

 

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU

č. 8/2005

     V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb.,  oznamuje město Ždírec nad Doubravou  záměr prodeje a koupě majetku města:

katastrální území  Horní Studenec

průmyslová zóna II 

 

Prodávaný pozemek:

geometricky oddělená část pozemku p.č.566/3 o výměře cca 1600 m2

Pozemek je určen k zástavbě průmyslovými stavbami.

=================================

 

OZNÁMENÍ O PRODEJI A KOUPI MAJETKU

č. 7/2005

 

     V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb.,  oznamuje město Ždírec nad Doubravou  záměr prodeje a koupě majetku města:

katastrální území  Ždírec nad Doubravou

 

Prodávaný pozemek:

 p.č.432/17 o výměře 21 m2

 

Kupovaný pozemek:

 p.č.432/33 o výměře 55 m2 – vlastník JEDNOTA OVD Havlíčkův Brod

=================================

 

OZNÁMENÍ O KOUPI MAJETKU č.2/2005

 

     V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. oznamuje město Ždírec nad Doubravou  záměr odkoupení a následné směny pozemků:

katastrální území Kohoutov

 

Město Ždírec nad Doubravou má záměr odkoupit pozemky pod stavbou hasičské zbrojnice a v okolí budovy:

-         p.č.st. 46/1 o výměře 35 m2 – vlastník Dr.Radoslav Kinský

-         p.č. 31/2 o výměře 5 m2 – vlastník Dr.Radoslav Kinský

 

-         p.č.st. 46/2 o výměře 30 m2 – vlastník p.Stanislav Janda

-         p.č. 31/1 o výměře 50 m2 - vlastník p.Stanislav Janda

 

====================================

 

OZNÁMENÍ O PRODEJI MAJETKU č. 6/2005

 

     V souladu s §39 ods.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb.,  oznamuje město Ždírec nad Doubravou  záměr prodeje majetku města:

 

katastrální území  ÚDAVY

-         pozemek p.č.st.16/2 o výměře 6 m2

-         pozemek p.č.st.16/3 o výměře 11 m2

O prodej pozemků požádali vlastníci okolních pozemků p.č.st.16/1 a 255/6.

 

<