Rozhodnutí hejtmana o zrušení období dlouhotrvajícího sucha edit delete

19.8.2003 | Jiří Pavlíček

ROZHODNUTÍ
hejtmana kraje Vysočina
ze dne 19. 8. 2003
o zrušení období déletrvajícího nadměrného sucha
podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003

Čl. 1

Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), ruším na území kraje Vysočina období déletrvajícího nadměrného sucha. 


Čl. 2

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.