Smlouva o revolvingovém úvěru edit delete

18.6.2018 | Libor Málek

Otevřením revolvingového úvěru reagujeme na  podmínky dotace, kterou město obdrží ve výši 52 005 315,60 Kč v  letech 2018-2019 na rekonstrukci školy.

Poskytovatel dotace , Ministerstvo pro místní rozvoj, požaduje, abychom nejprve akci zafinancovali ze svých nebo půjčených prostředků. Následně nám na základě žádosti o  platbu přepošle tuto dotaci (dle finančního plánu dotace máme nastaveny 4 etapy čerpání dotace).

 

Tato dotace tedy NEUMOŽŇUJE průběžné čerpání (není tedy možné zasílat přímo faktury poskytovateli dotace, aby je čerpal na účet dodavatele).

Z tohoto důvodu tedy revolvingový úvěr zajistí včasné proplácení faktur dodavateli, včasné odvedení DPH na příslušný finanční úřad a současně také umožní neoddalovat realizaci ostatních naplánovaných investičních akcí.

Základní parametry úvěru:

1) město má otevřený rámec 30 mil. Kč, který může využít pouze na tuto akci,

2) úroková sazba 1,1% p.a.,

3) po obdržení dotace musí být celá tato částka použita jako mimořádná splátka nejpozději do 10 dnů, navíc  v případě  

   volných finančních prostředků může město kdykoli úvěr splatit celý nebo jen částečně,

4) čerpání a splácení úvěru nejpozději do 31.12.2019,

5) nulové poplatky (za mimořádnou splátku, za nečerpání úvěru, za správu a vedení úvěru),

6) město použije vlastí prostředky v minimální  výši 10 mil.Kč na rekonstrukci školy, teprve potom může čerpat revolvingový

   úvěr,

7) revolving = opakované otevření úvěru v termínu (pokud je řádně splacen), vzniká tím i možnost zajištění prostředků na   PŘEDFINANCOVÁNÍ vybavení nových účeben.

 

V jakém objemu a na jak dlouhé období  bude nakonec revolvingový úvěr využit bude záležet na toku peněžních prostředků , především na plánovaných daňových a nedaňových příjmech města, na konečných termínech proplacení samotné dotace (až 90 dní od podání žádosti), na termínech proplácení ostatních investičních akcí (velké investiční akce jsou plánovány v 7-9/2018, především oprava Pilské ulice) nebo na příjmech plynoucích z ostatních dotací (rev.zeleně v roce 2017, podzemní kontejnery Jižní, bytový dům ).

 

 

Soubory ke stažení: